๐ŸŽ‰๐ŸŽ‰๐ŸŽ‰๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿฅš๐ŸณVeer kinne Wir beginne want veer hobbe nuu hinne ๐ŸŽˆ๐ŸŽ‰๐Ÿ“ Vandaag de 1e emmer met eitjes geraapt. De kippen zijn nu 18,5 week dus t is eigenlijk nog heel vroeg. We leggen de eerste ๐Ÿฅš eitjes in de automaat onder de naam pulle eikes. Ze beginnen altijd klein of we denken over een dikke week zelfs met ๐Ÿณ dubbeldooiers. Eerst zal de wintertuin weer open gaan en dan over een aantal weken de โ˜€๏ธ wei. Een ei van een jonge kip is klein en hard van schaal. Bij het koken van deze eieren gaat er gรฉรฉn รฉรฉn kapot normaal gesproken. Ook zitten in de grotere eieren vaak een dubbele dooier Laat ze smaken! Bij vragen tips, tops en flops neet lang helle altied belle.