Omdat het binnenkort kermis is; een actie met de vrije uitloopeieren met gratis heerlijk spek af halen bij Jan Pinckaers.